Simpele stap naar verduurzaming

Is het IJken van temperatuursensoren belangrijk?

Jazeker, want wanneer de DDC-techniek met de verkeerde waarden uw installatie bestuurd, kan dit veel extra energie tot gevolg hebben. Dus wilt u dat uw installatie zo duurzaam mogelijk regelt, zorgt u er dan voor dat u regelmatig de temperatuursensoren controleert.

Sensoren IJken tijdens het onderhoud of bij afwijkend regelgedrag aan uw regeltechnische installaties. Wanneer een HCS 6000 serie uw installatie bestuurd, bent u zelf instaat om de sensoren, in de web omgeving, te ijken.

Hoe? Dat gaan wij u nu vertellen.

Zorg dat u zich zelf toegang tot de regelaar heeft gegeven door in te loggen. Zie voor uitleg hiervoor onze YouTube site.

Boven in de menubalk vindt u de button “In- en uitgangen” door hier op de klikken komt u in de I/O van de regelaar. Door het klikken van “Analoge ingangen” en daarna “Overzicht groep” komt u in de lijst met analoge ingangen die op uw installatie zijn aangesloten.

Bij het klikken op “Details” krijgt u de mogelijkheid om specifieke instellingen aan de geselecteerde AI ingang te wijzigen.

Op de vierde rij treft u aan “IJking”.

Met deze functie kan een analoge ingang geijkt worden, om een meetfout te corrigeren. Meetfouten kunnen bijvoorbeeld ontstaan door veroudering van het meetelement van de opnemer of invloeden van kabellengtes.

De in te vullen waarde geeft de correctie in 0.1°C. Indien een analoge ingang een waarde aangeeft welke 1,2°C hoger is dan de gemeten waarde, welke met een geijkte meter is geconstateerd, dan dient bij de functie ‘IJken’ de waarde -12 ingevuld worden om deze meetfout te corrigeren.

 

 

Voor een uitgebreide uitleg van alle mogelijkheden binnen de AI-groep verwijs ik u graag naar onze website.