Gemini College te Lekkerkerk

Nestor Service te Dordrecht, is door de het Gemini College gevraagd om eens met een voorstel te komen voor de huidige installaties.
Zoals bij zoveel scholen, is ook Gemini College klein begonnen maar uit gegroeid tot een aanzienlijke school. Hierbij zijn er door de jaren heen steeds gebouwen met hun eigen installatie bijgebouwd.

Het is jammer om te zien dat bij verbouwingen en/of aanbouw niet gekeken wordt naar het totale beeld. Omdat dit hier ook niet gebeurt is zijn er door de jaren heen uiteindelijk 4 verschillende installatie onderdelen ontstaan. Elk met of zonder een eigen regeling. Bedrijfstijden en wens temperaturen waren niet inzichtelijk en soms zelf niet te veranderen. Dit heeft dan weer zijn weerslag op het energie verbruik.

Nestor Service heeft dit grondig aangepakt en heeft de 4 losse systemen terug gebracht naar twee regelsystemen. Door deze koppeling kan men de installatie nu beter afstemmen op het gebruik. Stooklijnen, gebruikerstijden en wenstemperaturen zijn via één portal eenvoudig in te zien voor de gebruiker. Wat dan weer een kostenbesparing op het energieverbruik met zich mee brengt.

Het toegepaste regelsysteem, HCS 6200 met veldbusmodulen, geeft toegang tot trenddata tot maximaal 14 maanden.
En is vanuit de regelaar, zonder bijkomende software, direct oproepbaar. En voor de klant zijn de bedrijfstijden, vakanties en uitzonderingen eenvoudig in te voeren en/of aan te passen.