Alarm Controller

U krijgt een nieuw gebouw in onderhoud, met daarin een nieuw of herkenbaar regelsysteem. Het vorige onderhoudsbedrijf hield er andere werkmethoden op na dan uw bedrijf. Maar wat u niet wilt is, een complete aanpassing van het regelsysteem. Daarentegen wilt u het wel zo inpassen in uw organisatie.

Hiervoor heeft HCS Building Automation de HCS 6000 serie onder andere standaard voorzien van een gebruiksvriendelijke alarm controller.

Al uw meldingen kunt u onderbrengen in 5 meldgroepen.
Per meldgroep zijn de volgende zaken instelbaar:
– Het alarm per mail verstuurd kan worden met de functie CC en BCC
– De meldgroep naam is in de web omgeving aan te passen
– Tijdinstelling wanneer de alarmen uitgemeld moeten worden

De Interventiemeldingen van blokkeringen in software, analoge in- en uitgangen en digitale in- en uitgangen kunnen aan 1 of meerdere meldgroepen gekoppeld worden.

Bij de actuele alarmgroep en de historische alarmen is de systeemcontroller voorzien van een filter waarmee het juiste alarm snel opgezocht kan worden. Met dit filter kan gezocht worden op Alarm ID, Functie, Omschrijving, Onderstation, Flank of Waarde.

De selectievelden welke, in de actuele en historische alarmlijsten, zichtbaar gemaakt worden in de web omgeving, zijn door de gebruiker zelf aan te passen. Daarbij is de breedte van de kolommen tevens instelbaar.
Met behulp van één functie kan de klant/gebruiker alle alarmen bevestigen en indien nodig ook verwijderen.